Raja-Raja Kerajaan Singasari

Raja-Raja Kerajaan Singasari yang utama adalah Ranggawuni. Setelah membunuh Tohjaya, tahta Kerajaan jatuh kepada Ranggawuni. Ia memimpin Ranggawuni pada tahun […]

Learn more →