Pertanyaan : Tumpahan minyak dari pengangkut minyak adalah :-

Tumpahan minyak ke saluran air, teluk, dan laut sering disebabkan oleh kecelakaan termasuk kapal tanker, kapal datar, jaringan pipa, kilang, peralatan penetrasi, dan gudang. Tumpahan dapat disebabkan oleh individu yang melakukan kesalahan atau orang yang ceroboh.

Jadi, pilihan yang tepat adalah ‘Pencemar air biologis’.

Pertanyaan : Tumpahan minyak dari pengangkut minyak adalah :-

A» Pencemar air biologis

B» Pencemar air kimia

C» Pencemar air fisik

D» Semua di atas