Soal: Organisme yang mengekskresikan amonia sebagai produk ekskretoris utama adalah:

Produk limbah nitrogen dapat dikeluarkan dari tubuh organisme dalam bentuk amonia, urea dan asam urat. Berdasarkan jenis limbah nitrogen yang dikeluarkan, hewan dikategorikan menjadi tiga jenis berikut:

  • Ammonotelik: Ini mengeluarkan produk limbah dalam bentuk amonia.
  • Ureotelic: Ini mengeluarkan produk limbah dalam bentuk urea.
  • Uricotelic: Ini mengeluarkan produk limbah dalam bentuk asam urat.

Jadi, jawaban yang benar adalah ”Amonotelic”.

Soal: Organisme yang mengekskresikan amonia sebagai produk ekskretoris utama adalah:

A» Ammonotelik

B» Ureotelik

C» Urikotelik

D» Guanotelic