Soal: Perhatikan persamaan berikut dan tuliskan catatan singkat di atasnya. H b + 4 O 2 → H b ( O 2 ) 4 (Dalam paru-paru) H b ( O 2 ) 4 → H b + 4 O 2 (Dalam jaringan)

Oksigen yang berdifusi ke dalam darah mengikat molekul hemoglobin yang dikemas ke dalam sel darah merah dan dipindahkan ke seluruh tubuh. Hemoglobin adalah protein globular dengan empat molekul heme yang terikat di dalamnya oleh ikatan antarmolekul. Di dalam

konsentrasi oksigen yang ditemukan di paru-paru, molekul oksigen berikatan dengan ion besi(II) dalam molekul hem untuk membentuk oksihemoglobin.

Satu molekul hemoglobin membawa empat molekul oksigen. Sekitar 98,5% oksigen dalam darah diangkut sebagai oksihemoglobin. Dalam konsentrasi oksigen yang lebih rendah yang ditemukan dalam jaringan pernapasan, oksihemoglobin berdisosiasi untuk melepaskan oksigen.

Soal: Perhatikan persamaan berikut dan tuliskan catatan singkat di atasnya. H b + 4 O 2 → H b ( O 2 ) 4 (Dalam paru-paru) H b ( O 2 ) 4 → H b + 4 O 2 (Dalam jaringan)