Soal: RNA nongenetik adalah dari

Ada 3 jenis RNA non genetik

  1. mRNA = RNA pembawa pesan
  2. tRNA = transfer RNA
  3. rRNA = RNA ribosom

Pilihan yang benar B

Soal: RNA nongenetik adalah dari

A» Dua jenis

B» Tiga jenis

C» Empat jenis

D» Satu jenis