Soal: Sebutkan dua penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Apa organisme penyebab mereka ?

Nama- Organim penyebab

(i) Malaria – Plasmodium ,
(ii) Kala-azar- Leishmania

Soal: Sebutkan dua penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Apa organisme penyebab mereka ?