Faktorkan x^3 + x – 3x^2 – 3

Kita harus memfaktorkan x 3 + x – 3x 2 – 3

Larutan

x 3 + x – 3x 2 – 3

Di sini x adalah faktor persekutuan dalam x 3 + x dan – 3 adalah faktor persekutuan dalam – 3x 2 3×2 – 3

x 3 – 3x 2 + x – 3

x 2 (x – 3) + 1(x – 3)

Mengambil ( x – 3) umum

(x – 3) (x 2 + 1)

Jadi x 3 + x – 3x 2 – 3 = (x – 3) (x 2 + 1)

Penyelesaian

Faktor dari x 3 + x – 3x 2 – 3 adalah (x – 3) (x 2 + 1)

10
Updated: 22/01/2023 — 11:12