Medan listrik sebuah muatan titik meluas hingga r dimana 1/r adalah

Medan listrik meluas hingga tak terhingga sehingga 1/r cenderung nol.

9